Privacy policy

Via de website www.nederland-kitetravel.nl, onderdeel van Nederland-kite.nl (KVK nr: 39098443)  (hierna: “Nederland-kitetravel.nl”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Nederland-kitetravel.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • - Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 30 / 04 / 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het boeken van een reis, autohuur, verzekering, accommodatie, of reserveren van een ander aanbod laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dat kan ook een passieve verstrekking zijn. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website reizen, vervoer en accommodaties boeken. Bij het boeken zullen wij u vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de boeking en reservering af te handelen.
Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels prijsvragen, workshops en andere acties/activiteiten waar u aan heeft deelgenomen en uw gegevens heeft achtergelaten.
Wij verwerken de volgende gegevens van u (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze, mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult bij een boeking en door bijvoorbeeld deelname aan prijsvragen en het invullen van een contactformulier):

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Online klikgedrag

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het boeken van een reis, accommodatie, vervoer etc. en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het afhandelen van uw boeking en het informeren over het verloop daarvan;
 • het doorgeven van de gegevens aan onze partners ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;
 • het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, acties en andere aangelegenheden;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het afstemmen van het aanbod en content op onze website en andere websites en onze correspondentie, op basis van uw interesses en aan de hand van uw klik- en surfgedrag.

Gegevens van derden

Wij vragen ook gegevens van derden, zoals van medereizigers en thuisblijvers. Deze gegevens verwerken wij enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en kunnen met dat doel ook aan derden vertrekt worden. U bent zelf verantwoordelijk dat deze gegeven rechtmatig aan ons vertrekt worden en gebruikt kunnen worden voor de omschreven doelen.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens zo lang als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden (7 jaar).

E-mail

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u afgenomen diensten/producten. Zo worden alle noodzakelijke gegevens doorgegeven aan de partijen die het door u gereserveerde uitvoeren, zoals touroperators, vliegtuigmaatschappijen, accommodaties etc. Gegevens kunnen ook verstrekt worden aan technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij uw gegevens volgens onze regels behandelen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wij plaatsen ook functionele cookies welke zorgen voor een goedwerkende website.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

Share this
Cookie wall
Nederland-kitetravel forms

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en andere communicatiekanalen worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van het aanbod en content op onze website en onze correspondentie, op basis van uw interesses en aan de hand van uw klik- en surfgedrag;
 • het mogelijk maken van direct contact (chat) via de website.

Met deze aanbieders hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via info@nederland-kitetravel.nl
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@nederland-kitetravel.nl 
Overige bedrijfsgegevens:
Adres:
Landstraat 20C         
1401 EP Bussum
KVK: 39098443 (registratie - Rudolf nureyevstraat 6 - 1326TH - Almere)
BTW-NR: NL1963.24.099 B01

Telefoon: +31 6 341 351 81